Rumpum Advertisement

किस्ताको कम्प्युटर

पेशल आचार्य कम्प्युटरको जमाना आयो । गाउँघरमा जताततै कम्प्युटर किन्ने एक प्रकारको फेसनजस्तो भएको थियो । हुनेखानेले त असल जातकै ब्रान्डेड कम्प्युटर