birat ribon

सरकारले चलचित्र क्षेत्र सञ्चालन गर्ने अनुमति दिन पर्यो