birat ribon

गुरु बरालमाथि हातपात, समयमा प्रहरी नपुगेको भए जे पनि हुनसक्थ्यो