birat ribon

कथा

Neuro
कथा

राजा पुनियानी

Padelux insider
cura insider

एक दिन
कथाले कथालाई कथाको कथा
सोध्दै थिएछ

कथाले कथाको बिँडी फुक्दै
कथाको कुममा हात राख्यो

कथाले कथालाई भन्यो–

कुनै कथा – कथिन्छ
कुनै कथा – भनिन्छ
कुनै कथा – हेरिन्छ
कुनै कथा – सुनिन्छ
कुनै कथा – जोडिन्छ
कुनै कथा – पकाइन्छ
कुनै कथा – जलाइन्छ
कुनै कथा – छोपिन्छ

कथाको सत्य के भने
एक दिन सबै कथा – सकिन्छ ।

jackson ribon