आहा ! पुर्खाको चलन

एक नम्बर प्रदेश सरकारको समाजिक बिकास मन्त्रालयमा कार्यरत गोपाल दहाल कोरोना भाइरसको बिश्वमहामारीको लकडाउन समयमा पुर्खाहरुको चालचलनलाई यसरी सम्झना गर्छन ।

Loading...