सीसी टिभीबाट निगरानी, स्पीकरबाट निर्देशन, स्मार्ट बोर्डमा पढाइ

सीसी टिभीबाट निगरानी, स्पीकरबाट निर्देशन, स्मार्ट बोर्डमा पढाइ

विद्यार्थीहरूले चकचक गरेको देखिएमा तुरुन्त अफिसबाटै कक्षामा रहेको स्पिकरमा शिक्षकहरूले आवश्यक निर्देशन गर्ने गर्दछन् । विषयगत शिक्षक गयल भएमा विद्यार्थीहरूलाई अतिरिक्त क्रियाकलापमा लाग्न वा अन्य कुनै होमवर्क दिन पनि सीसीटिभी र स्पीकरबाट सहज भएको छ । समाचार >> https://www.koshionline.com/2020/01/28/179047.html

Posted by Koshi Online on Friday, February 7, 2020
Loading...