प्रेरक प्रसंग : गल्ती

प्रसिद्ध वैज्ञानिक बेन्जामिन फ्रेंकलिन आफ्नो स्पष्टवादिताको लागि धेरै प्रख्यात थिए । एक पटक उनी कुनै सभामा गएका थिए । सभाको समाप्तीमा एउटा बच्चा उनको छेउमा आयो र उनीतिर नोटबुक बढाएर उनीसँग केही सल्लाहको कुरा लेखिदिने अनुरोध गर्न थाल्यो ।

फ्रेंकलिनले लेखे, “त्यो मानिस जो केही न केही गरिरहन्छ, उसले धेरै गल्तीहरू गरिरहन्छ, तर उसले सबैभन्दा ठूलो मूर्ख साबित हुनेगरी गल्ती कहिल्यै गर्न सक्दैन ।’’

Loading...