ओम श्रमिकको बाबुआमालाई सम्मान

मेरो धर्ती , मेरो आकाश
मेरी जननी , मेरा प्रकाश
रोपेर धर्तीमा फुल एउटा खोज्दैछ छर्न सुबास ।।

Loading...